Title:

Kronika 11 żeńskiej drużyny harcerskiej przy Pol.[skim] Sem.[inarium] Naucz.[ycielskim] Żeńsk.[im] w Stryju im. Emilii Plater

Description:

Kronika harcerska obejmuje wpisy z lat 1929-1938, zawiera kolorowe odręczne ilustracje ; Zapisanych 149 nienumerowanych stron ; 21 x 27 cm, oprawa twarda z malowaną odręcznie pierwszą stroną okładki

Date:

1929

Resource Type:

manuscript

Format:

application/pdf

Language:

polski

Rights Management:

Adam Dobosiewicz