Object structure

Title:

In Danielem prophetam, commentarius, editus a Philippo Melanthone, Anno 1543 : Epigramma Iohannis Stigellii

Creator:

Melanchton, Philippus (1497-1560)

Keywords:

1501-1600 ; Kościół ewangelicko-augsburski ; Niemcy ; Reformacja ; Teologia ; Wittemberga (Niemcy)

Description:

148, [17] stron ; 15,5 cm ; Oprawa skórzana biała, z czarnymi tłoczeniami plakiet oraz ślepym tłoczeniem powierzchni okładek, zachowane zapinki

Publisher:

per Joannem Lufft

Place of publication:

VVittebergae

Contributor:

Stigel, Johann (1515-1562). Adresat dedykacji

Date:

1543

Resource Type:

old print

Format:

application/pdf

Original Identifier:

159 st.

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu