Title:

Powstańcy : Do powstańców śląskich!

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Polityka, politologia, administracja publiczna ; Polska ; Powstania śląskie (1919-1921) ; Sanacja (1926-1939) ; Śląsk ; Związek Powstańców Śląskich ; Źródła historyczne

Description:

[1] ulotka ; 31x45 cm ; Odezwa wzywająca do poparcia m.in idei rozwiązania obu izb parlamentarnych, powołania Marszałka Piłsudskiego do władzy zwierzchniej

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

Katowice

Date:

1926-05-17

Resource Type:

leaflet

Format:

application/pdf

Original Identifier:

156U

Language:

polski

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu