Title:

Biskup wrocławski Wacław II Legnicki zatwierdza ufundowanie ołtarza Trzech Króli w Krapkowicach

Creator:

Wacław II Legnicki (książę legnicki ; 1348-1419)

Keywords:

1401-1500 ; Kościoły i kaplice ; Kościół pw. św. Mikołaja (Krapkowice) ; Krapkowice (woj. opolskie) ; Otmuchów (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Otmuchów) ; Religia i duchowość ; Śląsk

Description:

[1] karta ; 40x26 cm ; Dokument pergaminowy spisany po łacinie ; Dotyczy fundacji śp. księdza Ottona, który, za zgodą księcia Bernarda oraz miejscowego księdza Jana Kriega, dla zbawienia swej duszy zapisał w testamencie 10 marek rocznie na wystrój nowo wzniesionego ołtarza w kaplicy w kościele parafialnym w Krapkowicach oraz dom dla altarysty przy tym ołtarzu. Bp Wacław podnosi ołtarz do kościelnej fundacji i za wolą fundatora mianuje altarystą wikarego Bartłomieja, która ma sprawować pieczę nad ołtarzem, przebywać przy nim i odprawiać trzy msze w tygodniu bez szkody dla ksiedza proboszcza. Patronat nad ołtarzem zostaje przekazany radzie.

Place of publication:

Otmuchów

Date:

20 X 1416

Resource Type:

manuscript

Format:

application/pdf

Original Identifier:

IV-27 rkp

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.