Title:

Sąd ławniczy w Krapkowicach potwierdza ufundowanie przez Małgorzatę ogrodu na rzecz uposażenia ołtarza Trzech Krzyży w kościele w Krapkowicach

Keywords:

1401-1500 ; Kościoły i kaplice ; Kościół pw. św. Mikołaja (Krapkowice) ; Krapkowice (woj. opolskie) ; Prawo i wymiar sprawiedliwości ; Religia i duchowość ; Śląsk

Description:

[1] karta ; 26x16 cm ; Potwierdzenie fundacji Katarzyny, matki pani Laskowskiej, która podarowała ogród poza miastem na rzecz altarysty Nicolasa Augustini i jego następców mających odprawiać msze przy ołtarzu Wszystkich Świętych [na verso dokumentu dopisano: Trzech Króli] znajdującym się w kaplicy naprzeciw małego wejścia do kościoła parafialnego. Altarysta miał obowiązek raz na kwartał, czyli cztery razy do roku, w jeden poniedziałek, modlić się, a potem odprawiać msze za zmarłych, również w Wielki Piątek. Ponadto był zobowiązany dostarczyć z ogrody 1/2 funta (250 gramów) wosku na świecę paschalną do kościoła parafialnego. Są miejski, któremu została przedłożona fundacja, miał następujący skład: Jakub Boczko, zastępca wójta, ławnicy: Laurencius Bossko, Christophorus Faber, Bartko Rotifex, Hanusch Sutor, Jacobus Mrozek, Johannes Wartala, Martinus Orenda. ; Dokument pergaminowy spisany po łacinie z częściowo uszkodzoną pieczęcią na sznurku ; Ufundowanie ogrodu na rzecz uposażenia ołtarza Trzech Krzyży w kościele w Krapkowicach

Place of publication:

[Krapkowice?]

Contributor:

Ława sądowa w Krapkowicach. Instytucja sprawcza

Date:

11 II 1446

Resource Type:

manuscript

Format:

application/pdf

Original Identifier:

IV-25 rkp

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.