Title:

Ustanowienie drugiego ołtarza w Krapkowicach

Keywords:

1401-1500 ; Kościoły i kaplice ; Kościół pw. św. Jerzego i św. Wojciecha (Krapkowice) ; Krapkowice (woj. opolskie) ; Otmęt (Krapkowice ; część miasta) ; Religia i duchowość ; Śląsk

Description:

[1] karta ; 36x25 cm ; Dokument pergaminowy spisany po łacinie ; Ksiądz Szymon Kochlowski, proboszcz w Otmęcie, oraz Johann Schuster, mieszczanin z Krapkowic, za zgodą księdza Lorenza Merko z Krapkowic i za zgodą księcia, postanowiwszy ufundować w kościele szpitalnym drugi ołtarz i poświęcić go św. Janowi Chrzcicielowi i św. Katarzynie, obiecują za uzbierane 150 guldenów węgierskich zakupić kielich, mszał, ornat i niezbędne wyposażenie ołtarza. Altarysta miał odprawiać co najmniej dwie msze w tygodniu, jedną ku czci św. Maryi, a drugą za zmarłych oraz miał osobiście przebywać przy ołtarzu. Podpisani radni: Johann Schuster, Johann Schiedlitzky, Thomas Machnyck, Michael Schmied

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

Krapkowice

Contributor:

Rada miejska w Krapkowicach. Instytucja sprawcza

Date:

8 IV 1470

Resource Type:

manuscript

Format:

application/pdf

Original Identifier:

IV-24 rkp

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ; Domena publiczna (Public domain)

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.