Title:

Bern

Keywords:

1901-2000 ; Berno (Szwajcaria) ; Plany ; 1914-1918 ; Szwajcaria ; Przewodniki

Description:

1 mapa złożona ; 23x24 cm ; Maßstab 1:16000

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

Berne

Contributor:

Geograph. artist. Anst. Kümmerly & Frey, Instytucja sprawcza.

Date:

1914

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Language:

niemiecki

Relation:

321858

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/321858-m.html