Title:

Polonia Suspirans Durch die klagende Königin Polonia auff dem Parnasso Apollini vorgetragen : Das ist: Von Staats-Sachen, Zustand, Königlicher Succession, Abdication, Nachbarschafft, Verein- und Trennung der beyden Königreichen Pohlen und Schweden... [Th. 1]

Creator:

Wartmann, Sigismund Friedrich

Keywords:

1601-1700 ; Czartoryscy (rodzina) ; Frankfurt nad Menem (Niemcy) ; Historia ; Niemcy ; Pijarzy ; Potop szwedzki (1655-1660) ; Puławy (woj. lubelskie) ; Rydzyna (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Rydzyna) ; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)

Description:

[3] karty, 234 strony ; 4˚ ; Na końcu dzieła data: Den 1. Septembr. 1656 ; Jedno z kilku wydań dzieła „Polonia suspirans”, które ukazały się we Frankfurcie w 1656 bez podania drukarza ; Estreicher XV-XVIII, 32, 238 ; Cytata bibliograficzna: VD17 online, 23:000293F ; Cytata bibliograficzna: Ossolineum XVII, 7802b ; Proweniencja: 1. Bibliothecae Ridziniensis [Scholarum] Piaru[m] acceβit 1760 sub Rectoratu A.R.P. Cyp[riani] ... - rękopis, częściowo naderwany ; 2. Z Duplikatów Biblioteki XX. Czartoryskich - pieczątka ; Oprawa: tektura, półskórek, Polska, XX w. ; Jedno z kilku wydań dzieła „Polonia suspirans„, które ukazały się we Frankfurcie w 1656 bez podania drukarza

Publisher:

[brak wydawcy]

Place of publication:

Franckfurt Am Mayn

Date:

1656

Resource Type:

old print

Format:

application/pdf

Original Identifier:

241 st. ; 403-009112-00-0

Language:

niemiecki

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.