Title:

Francisci Petrarchae Poetae Oratorisqvae clarissimi De Remediis utriusque Fortunæ Libri II : In quorum priore prospera fortuna refutatur, in posteriore vero aduersa defenditur...

Creator:

Petrarca, Francesco (1304-1374)

Keywords:

1501-1600 ; Dialog ; Filozofia i etyka ; Francja ; Lyon (Francja) ; Stoicyzm ; Szczęście

Description:

884 strony, [5] kart ; 8˚ ; Na stronie tytułowej sygnet drukarski i data: M. D. LXXXV ; Gültlingen, 8, 178, 102 ; Adams, P 782 ; Proweniencja: 1. C.S. Langij - rękopis ; 2. KT MG. Boetneri - rękopis ; 3. Antykwariat Dom Książki E 090848 - ekslibris ; Oprawa: tektura, skóra brązowa, tłoczone złocenia, tzw. oprawa à centre et coins (w narożnikach fleur-de-lys, w zwierciadle orientalizujący medalion), Francja, II poł. XVI w.

Publisher:

Apud Carolum Pesnot

Place of publication:

Lugduni

Contributor:

Pesnot, Charles (?-1585). Księgarz ; Langius, C. S. Proweniencja ; Boetner, M. G. Proweniencja

Date:

1585

Resource Type:

starodruk

Format:

application/pdf

Original Identifier:

129 st.

Language:

łaciński

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Digitalization Sponsor:

Opublikowano w ramach projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania: 5.3.