Show structure

Title:

Plan obozu ćwiczeń D. O. K. VIII w Grupie

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Grupa (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Dragacz) ; Bezpieczeństwo i wojskowość

Description:

[1] mapa czarno-biała ; 67x87 cm ; Podziałka 1 : 12 500

Publisher:

Ministerstwo Spraw Wojskowych. Sztab Generalny

Place of publication:

[brak miejsca]

Date:

1925

Resource Type:

map

Original Identifier:

314697

Language:

polski

Relation:

314697

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/314697-m5.html