Title:

Bój pod Brzostowicami

Keywords:

1901-2000 ; 1918-1939 ; Bitwa pod Brzostowicami (1920) ; Polska ; ZSRR

Description:

1 mapa złożona ; 57x68 cm ; Podziałka 1 : 100 000 ; Reprodukcja z mapy niemieckiej 1 : 100 000 z r. 1916 ; Studjum Taktyczne Tom VIII - Załącznik No 18

Publisher:

Druk Wojskowego Instytutu Geograficznego

Date:

1928

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Language:

polski

Relation:

317080

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/317080-m2.html