Title:

Rzeczpospolita Polska

Keywords:

1901-2000 ; Czechy ; 1918-1939 ; Polska ; Litwa ; Węgry ; Czechosłowacja ; Bezpieczeństwo i wojskowość ; Niemcy ; ZSRR ; Morze Bałtyckie ; Łotwa ; Prusy ; Rumunia ; Słowacja

Description:

1 mapa złożona ; 22x25 cm ; Skala: 1 : 4 000 000

Publisher:

Druk Wojsk. Instytutu Geograficznego

Place of publication:

Warszawa

Date:

1928

Resource Type:

map

Format:

text/xml

Language:

polski

Relation:

317110

Rights Management:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://wbp.opole.pl/obc/317110-m1.html